Dla dzieci i młodzieży

Pomoc dla dzieci i młodzieży to pomoc kierowana do osób od urodzenia do 18 roku życia, które zmagają się z różnymi problemami emocjonalnymi i społecznymi. Zazwyczaj ma ona charakter indywidualnej pracy z dzieckiem lub nastolatkiem - w przypadku niemowlęcia pomoc kierowana jest do matki w parze z dzieckiem. Praca taka zawsze poprzedzana jest konsultacjami z rodzicami mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności. W naszej ofercie znajdują się również warsztaty, w trakcie których dzieci mogą rozwijać swoje kompetencje pracując w grupie. 

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie służy poznaniu dziecka lub nastolatka oraz jego sposobu spostrzegania własnej trudnej sytuacji, zgłoszonej zwykle wcześniej przez rodzica. To czas dokonania wstępnej diagnozy problemu z punktu widzenia dziecka lub nastolatka, a także określenia jego oczekiwań i mających nastąpić zmian. Konsultacje to zwykle od dwóch do trzech spotkań. Kończą się ponowną konsultacją z rodzicami i podjęciem decyzji dotyczącej dalszych działań - rozpoczęcia terapii lub skorzystania z innego rodzaju pomocy (np. konsultacja psychiatryczna, diagnoza potencjału intelektualnego, warsztaty).

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 x w tygodniu

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dziecka to regularna, indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem, zawsze poprzedzona konsultacjami z rodzicami. Psychoterapia ma na celu pomoc dziecku w zrozumieniu własnego problemu i w przezwyciężeniu go lub w odnalezieniu się w trudnej dla niego sytuacji. Terapia dziecka zalecana jest gdy jego problem i trudności emocjonalne zakłócają prawidłowe codzienne funkcjonowanie. Praca terapeutyczna z małym dzieckiem opiera się głównie na technikach zabawowych i plastycznych, które są naturalnymi aktywnościami dziecka, pozwalającymi w bezpieczny sposób dochodzić do źródeł problemu.
Czas trwania terapii jest różny dla każdego dziecka.

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 x w tygodniu

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży to regularna, indywidualna praca terapeutyczna z nastolatkiem, która ma na celu pomoc młodemu człowiekowi w zrozumieniu siebie i własnego problemu oraz w odnalezieniu się w trudnej dla niego sytuacji. Terapia młodzieży zalecana jest gdy problem i trudności emocjonalne zakłócają prawidłowe codzienne funkcjonowanie. Praca terapeutyczna z młodzieżą przypomina pracę terapeutyczną z osobą dorosłą. Czas jej trwania zależy od rodzaju zgłaszanych trudności. 

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 x w tygodniu

Diagnoza spektrum autyzmu ADOS-2

ADOS-2 to protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, a także u młodzieży i u dorosłych.

W ADOS nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), lecz objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

Badanie trwa 40-60 minut. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności i w zależności od wieku bawi się wspólnie z dzieckiem, rozmawia z dorosłym. Podczas badania z małymi dziećmi w pokoju zawsze obecny jest rodzic lub opiekun. W  koszt badania jest wliczona końcowa, pisemna opinia sporządzana przez specjalistę prowadzącego diagnozę.

Przeprowadzenie samego badania ADOS-2 może być przydatne m.in. dla dorosłych osób, które podejrzewają u siebie autyzm/zespół Aspergera  oraz dla rodziców dzieci, którzy chcieliby rozpocząć wstępną diagnostykę w kierunku zaburzeń ze spektrum. 

Rezultaty badania ADOS-2 – wyniki sporządzone w formie opinii od psychologa – stanowią konkretną, zweryfikowaną informację, czy i jakie objawy ze spektrum autyzmu występują u pacjenta/ki oraz czy posiadane przez niego/nią umiejętności są zgodne z normami dla danej grupy wiekowej. Jeżeli psycholog-diagnosta stwierdzi u osoby badanej istotne odchylenia od owej normy po przeprowadzeniu badania ADOS-2, wyniki takie są poważną przesłanką do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Aby zgodnie z najwyższymi standardami postawić “pewną” diagnozę ASD, badanie ADOS-em powinno być potwierdzone także przez lekarza psychiatrę . 

Czas trwania diagnozy: 3 spotkania + opinia

1. spotkanie z rodzicami 
2. spotkanie diagnostyczne 
3. omówienie 
4. opinia 

Cena: 970 zł (3 spotkania + opinia)

Zapraszamy w przypadku:

 • trudności z rozumieniem i wyrażaniem emocji
 • niskim lub niestabilnym poczuciem własnej wartości
 • trudnościami w kontaktach z rówieśnikami
 • trudnościami szkolnymi
 • zachowaniami agresywnymi wobec siebie
  i innych
 • stresem, lękami, obniżonym nastrojem
 • fobiami
 • sytuacją zmiany (m.in. nowa szkoła, rozwód rodziców, narodziny rodzeństwa)
 • i innymi trudnościami o podłożu psychologicznym

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.