Nasz zespół

Agnieszka Olszewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym w trakcie certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Mediatorka specjalizująca się w pracy z parą w kryzysie około-rozstaniowym. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii par w Tavistock Relationship w Londynie. Wykładowczyni SWPS, UW oraz trenerka z zakresu mediacji. Prowadzi grupy dla par i rodziców z zakresu umiejętności i współpracy wychowawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na stałe w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy dz. Bemowo oraz stażując na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par oraz mediacje rodzinne. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Olga Piekarska - Piotrowicz

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada również wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - atestowany i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła także szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej. Jest w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem Familylab Polska oraz Familylab Association - prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców i opiekunów. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Nerwic warszawskiej Przychodni Lekarskiej WAT. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Założycielka Pracowni Psychologicznej Nurty. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

 

Marta Ruzik

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ze specjalizacją Psychoterapia i Psychologia kliniczna dziecka), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Ukończyła także studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym UW. Skończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - atestowanym i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Większość jej doświadczeń zawodowych wiąże się z pracą terapeutyczną (indywidualną i grupową) z dziećmi oraz z ich rodzicami z różnych środowisk wychowawczych. Pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami m.in. na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci. Bliska jest jej również problematyka dziecka przewlekle chorego oraz doświadczającego trudności w relacjach z innymi. Posiada doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej oraz w pracy z ofiarami przemocy a także prowadzenia dziecięcej grupy terapeutycznej oraz grup wspierania rozwoju. Obecnie pracuje w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. A. Fredry w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu ASLAN. W Pracowni prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, terapię dzieci i młodzieży. Pozostaje pod stałą opieką superwizyjną.

 

Aktualnie nie przyjmuje nowych pacjentów z powodu urlopu macierzyńskiego

 

Julita Wasilewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńczo - Wychowawcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie  szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA, Studium Terapii Rodziny. Przez ostatnie lata uczestniczyła w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu szersze rozumienie procesów zachodzących w relacji terapeutycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Pracowni Terapii Rozwoju pracując jako ko-terapeuta z parami i rodzinami. Od kilku lat prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych, psychoterapię par i rodzin w gabinecie jak i  online. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji, zmagają się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pomaga pokonywać trudności osobom z rodzin dysfunkcyjnych, a także wszystkim tym, którzy chcą żyć w większej równowadze ze sobą i chcieliby pracować nad rozwojem osobistym. Pomaga także osobom, które cierpią z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym lub są w sytuacji kryzysowej (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby). Ponadto prowadzi terapię par i rodzin będących w kryzysie. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Paweł Wojciechowski

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Kończy czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w programach rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie odbywa specjalizację w zakresie krótkoterminowej terapii par; rozpoczyna szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples certyfikowane przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy w Ottawie.
Odbył 3-letni staż kliniczny w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie zajmował się psychoterapią indywidualną oraz współprowadził grupy terapeutyczne. W ramach praktyki szkoleniowej współprowadził grupę terapeutyczną dla młodych dorosłych w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikaty trenera i coacha Akademii TROP rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Dotychczas opublikował: Rozmowę „Nasze światy zastępcze” (Charaktery nr 1/2020), książkę „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2018) oraz zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu” (LSW 2014),

 

Emilia Kruk-Woźniczak

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeutka pracująca w podejściu psychoanalitycznym, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika. Uczestniczyła w szkoleniu z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej oraz w kursie z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Terapeutycznym Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. W Pracowni prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

 

 

Martyna Jankowska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka. Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi oraz trudnościami o podłożu emocjonalnym a także ich rodzinami pracuje od 2009 roku. Doświadczenie zdobywała między innymi w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na ul. Koszykowej w Warszawie. Przeprowadza diagnozę oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (współpracowała m. in. z Ośrodkiem Terapii Sotis i NZOZ Poradnią dla Osób z Autyzmem „Krasnal”). W zakresie indywidualnej oraz grupowej pracy z dorosłymi ukończyła staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Aktualnie związana z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną i Ośrodkiem Terapii Przystań Szkraba w Warszawie oraz z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na ul. Sobieskiego (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii), gdzie pracuje z młodymi dorosłymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując elementy podejścia systemowego. Swoją pracę psychoerapeutyczną poddaje stałej superwizji. W Pracowni prowadzi konsultacje dzieci, młodzieży oraz rodzin. Pracuje również z osobami dorosłymi.

 

O nas 

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i trenerów. W swojej pracy czerpiemy z różnych kierunków psychoterapeutycznych, w tym przede wszystkim z podejścia humanistycznego, psychodynamicznego oraz psychoanalitycznego.

Uznajemy, że wiedza o tym, co stanowi problem i jakie są jego rozwiązania, znajduje się w kliencie, a rolą terapeuty jest jedynie pomoc w dotarciu do naturalnego potencjału osoby zgłaszającej się po pomoc. Wierzymy, że podążanie za klientem przy jednoczesnym głębokim przymierzu terapeutycznym, empatii i akceptacji jest głównym czynnikiem leczącym w terapii. Naszym celem jest nieustanne zbliżanie pacjenta do samego siebie, do wewnętrznego całościowego i świadomego doświadczania swojej osoby w tu i teraz. Jesteśmy przekonani, że człowiek to coś więcej niż suma poszczególnych części, to złożona istota, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe przenikają się wzajemnie tworząc niepowtarzalną całość. 

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.