Nasz zespół

Anna Chojnowska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe „Wczesna Interwencja-pomoc dziecku i rodzinie”. Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii Dialog ( Mabor)- atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od 14 lat pracuje z dziećmi, które zmagają się z trudnościami rozwojowymi i ich rodzinami. Jest psychologiem diagnostą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzi terapię dzieci i młodzieży, a także Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuje z rodzinami, które doświadczają trudności wychowawczych, a także z osobami w Spektrum Autyzmu (także niewerbalnymi). Konsultuje i prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami lękowymi, mutyzmem wybiórczym, wybiórczością pokarmową.

W Pracowni prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych, konsultacje i psychoterapię rodzin oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Aleksandra Malec-Nowogórska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu terapii i diagnozy dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, pracy z trudnościami emocjonalnymi, pracy z pacjentem onkologicznym i paliatywnym. Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt - atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od 10 lat pracuje z dziećmi zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi a także zaburzonym rozwojem psychoruchowym i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wspiera wychowawczo rodziców dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym. Konsultuje i prowadzi oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, obniżonym nastrojem, zaburzonym obrazem siebie, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi i opozycyjno-buntowniczymi. Ponadto przykłada szczególna uwagę i wnikliwość w pracy z dzieckiem przejawiającym cechy wysokiej wrażliwości i tych prezentujących zaburzenia integracji sensorycznej. 

Od wielu lat zawodowo związana z pracą w hospicjum domowym i stacjonarnym, gdzie udziela wsparcia chorym onkologicznie a także ich rodzinom i bliskim. Pracuje w obszarze żałoby i straty jaką jest dla człowieka rezygnacja  z wielu ról, obszarów życia i planów, z uwagi na planowane leczenie lub niepełnosprawność będącą skutkiem postępu choroby.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W Pracowni prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców a także wsparcie psychoonkologiczne dla osób dorosłych.

 

Agnieszka Olszewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym w trakcie certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Mediatorka specjalizująca się w pracy z parą w kryzysie około-rozstaniowym. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii par w Tavistock Relationship w Londynie. Wykładowczyni SWPS, UW oraz trenerka z zakresu mediacji. Prowadzi grupy dla par i rodziców z zakresu umiejętności i współpracy wychowawczej.

Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na stałe w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy dz. Bemowo oraz stażując na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par oraz mediacje rodzinne.

 

Olga Piekarska - Piotrowicz

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada również wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - atestowany i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła także szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej. Jest w trakcie czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Jest certyfikowanym trenerem Familylab Polska oraz Familylab Association - prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców i opiekunów.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Nerwic warszawskiej Przychodni Lekarskiej WAT. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Bemowo, gdzie prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz warsztaty dla rodziców. Jest również konsultantką dla pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka będących w kryzysie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Założycielka Pracowni Psychologicznej Nurty. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Aleksandra Prusak

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia certyfikacyjnego z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała podczas staży klinicznych w oddziałach psychiatrycznych warszawskich szpitali, m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Szpitala Bielańskiego, a także w Fundacji Nagle Sami oraz pracując w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i prywatnych poradniach.

W swojej pracy wykorzystuje podejścia trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: terapię schematów, dialog motywujący, uważność oraz terapię akceptacji i zaangażowania. W pracy ważna jest dla niej przede wszystkim relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, empatii i otwartości na drugiego człowieka.

W Pracowni prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Julita Wasilewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, ŻoliborzPsychoterapeutka, pedagog, seksuolog, prowadząca terapię indywidualną, par oraz rodzin w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym. Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńczo - Wychowawcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie  szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA, Studium Terapii Rodziny oraz studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Pracowni Terapii Rozwoju pracując jako ko-terapeuta z parami i rodzinami. 

Od kilkunastu lat pracuje z osobami, które doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji, zmagają się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pomaga osobom, które cierpią z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym lub są w sytuacji kryzysowej (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, zdrada). Ponadto prowadzi terapię par będących w kryzysie oraz pragnących odzyskać poczucie bliskości i intymności. Jako seksuolog pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzenia pożądania, bolesnego współżycia, problemów z akceptacją własnej orientacji seksualnej, strachu przed stosunkiem, nałogowej masturbacji a także z osobami, które chciałyby poznać i zrozumieć swoje potrzeby seksualne.

Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Małgorzata Wiśniewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psycholog, trener, psychoterapeutka. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia Podyplomowe z Oligofrenopedagogiki. Jest absolwentką czteroletniego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - atestowanego i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła roczny kurs dla trenerów Metrum oraz wiele kursów z zakresu prac terapeutycznych z ciałem, podświadomością, seksualnością.
 
Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Otwocku. Ma ponad 10-letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Pasjonuje się i wzoruje na pracy Lowena, Reicha, Anand. W procesie psychoterapeutycznym korzysta z elementów pracy z wewnętrznym dzieckiem, psychodramy i Gestaltu.

Oprócz psychoterapii zajmuje się pracą terapeutyczną od strony ciała - ukończyła Kurs Masażu LOMI LOMI i podejścia TANTRYCZNEGO.

Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną młodzieży, osób dorosłych oraz par i rodzin.

 

Marlena Wiśniewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym prowadzonym przez Centrum Psychologiczno-Medyczne Mabor - atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS.

Odbyła liczne warsztaty z pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz trudnościami emocjonalnymi. Od czterech lat jest właścicielem i propagatorem alternatywnych miejsc nauczania dzieci i młodzieży. Ponadto ukończyła wiele warsztatów z zakresu pracy z kobietami i parami. Prowadzi grupy wsparcia dla kobiet.

Prowadzi konsultacje oraz psychoteriapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz par i rodzin. Pracuje w nurcie integracyjnym z elementami podejścia systemowego.

 

Paweł Wojciechowski

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym, oraz psychoterapię par. Absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz dwuletniej Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples certyfikowane przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy w Ottawie. 

Odbył 3-letni staż kliniczny w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w Ambulatorium, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej i Oddziale II Psychiatrycznym. W ramach praktyki szkoleniowej współprowadził grupy terapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz superwizorów ICEEFT 

Posiada certyfikaty trenera i coacha Akademii Trop rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dotychczas opublikował: Rozmowę „Nasze światy zastępcze" (Charaktery nr 1/2020), książkę „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury" (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2018), oraz zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu" (LSW 2014).

 

Barbara Kocka

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

W Pracowni zajmuje się szeroko rozumianą administracją. W swojej pracy dba o to, by wszystkie zgłaszające się do nas osoby poczuły się zaopiekowane i mogły uzyskać potrzebną dla siebie pomoc.

 

O nas 

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i trenerów. W swojej pracy czerpiemy z różnych kierunków psychoterapeutycznych, w tym przede wszystkim z podejścia humanistycznego, psychodynamicznego oraz psychoanalitycznego.

Uznajemy, że wiedza o tym, co stanowi problem i jakie są jego rozwiązania, znajduje się w kliencie, a rolą terapeuty jest jedynie pomoc w dotarciu do naturalnego potencjału osoby zgłaszającej się po pomoc. Wierzymy, że podążanie za klientem przy jednoczesnym głębokim przymierzu terapeutycznym, empatii i akceptacji jest głównym czynnikiem leczącym w terapii. Naszym celem jest nieustanne zbliżanie pacjenta do samego siebie, do wewnętrznego całościowego i świadomego doświadczania swojej osoby w tu i teraz. Jesteśmy przekonani, że człowiek to coś więcej niż suma poszczególnych części, to złożona istota, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe przenikają się wzajemnie tworząc niepowtarzalną całość. 

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.