Nasz zespół

Barbara Dygdała-Kłosińska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bielany

Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Jednolite studia magisterskie z psychologii ukończyła na SWPS w Katowicach (specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Diagnosta z uprawnieniami do wykonywania badań między innymi testami: Stanford-Binet 5, ADOS 2, IDS-P, IDS-2. Terapeuta TUS.

Obecnie na trzecim roku czteroletniego szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy ośrodka ReGeneRacja w Warszawie. Kształci się w ramach ścieżki terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz terapii grupowej dzieci. Podjęła również naukę w ramach Specjalistycznego Kursu Terapii Rodzin z Małymi Dziećmi organizowanego przez Fundację Kontekst w Krakowie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym zawsze zwracając uwagę na kontekst środowiskowy, w tym rodzinny pacjenta (nurt systemowy). Poddaje się stałej superwizji.

Doświadczenie zdobywała jako psycholog w placówkach oświatowych i samorządowych. Od dziewięciu lat pracuje z dziećmi i ich rodzinami, prowadząc terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. Na stałe związana jest jako psychoterapeuta z Ośrodkiem Dzieci i Młodzieży Remedis PRO w Toruniu.

Praktyki odbyła między innymi w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, podczas stażu terapeutycznego z terapii grupowej dzieci i młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie oraz stażu klinicznego na oddziale zamkniętym dla młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Krakowie.

W Pracowni prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców a także konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

 

Agnieszka Olszewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym w trakcie certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Mediatorka specjalizująca się w pracy z parą w kryzysie około-rozstaniowym. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, czteroletnie szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej IAGR Rasztów.

Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii par w Tavistock Relationship w Londynie. Wykładowczyni SWPS, UW oraz trenerka z zakresu mediacji. Prowadzi grupy dla par i rodziców z zakresu umiejętności i współpracy wychowawczej.

Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na stałe w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy dz. Bemowo oraz stażując na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par oraz mediacje rodzinne.

 

Olga Piekarska - Piotrowicz

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii indywidualnej w podejściu integracyjnym, prowadzonym przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - atestowany i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym, prowadzonego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Posiada również wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Śląskim. 

Jest certyfikowanym trenerem Familylab Polska oraz Familylab Association - prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców i opiekunów.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Nerwic warszawskiej Przychodni Lekarskiej WAT. Obecnie pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo, gdzie prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz warsztaty dla rodziców. Jest również konsultantką dla pacjentek Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka będących w kryzysie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Założycielka Pracowni Psychologicznej Nurty. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię par oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Aleksandra Prusak

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia certyfikacyjnego z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała podczas staży klinicznych w oddziałach psychiatrycznych warszawskich szpitali, m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Szpitala Bielańskiego, a także w Fundacji Nagle Sami oraz pracując w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i prywatnych poradniach.

W swojej pracy wykorzystuje podejścia trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: terapię schematów, dialog motywujący, uważność oraz terapię akceptacji i zaangażowania. W pracy ważna jest dla niej przede wszystkim relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, empatii i otwartości na drugiego człowieka.

W Pracowni prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Monika Sas-Tomczyk

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku socjologia. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych i arteterapeuta. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w podejściu integratywnym prowadzonym przez Szkołę Psychoterapii Dialog (Mabor) - atestowanym i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Łódzkim Ośrodku Wsparcia Rodziny i Ośrodku Adopcyjnym „Lokomotywa”, gdzie udzielała wsparcia rodzicom adopcyjnym, zastępczym i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz mieszkańcom Łodzi doświadczającym wykluczenia ekonomicznego. Wiele lat pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziła diagnozę trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci oraz udzielała poradnictwa psychologicznego ich rodzicom. Współpracowała ze Specjalistycznym Niepublicznym Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji Słuchu oraz Fundacją Dźwięki Marzeń, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących.

W Pracowni prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Anna Świątkowska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, ŻoliborzAbsolwentka Neurobiopsychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym i systemowym w Szkole Psychoterapii Dialog (dawniej Mabor), atestowanego i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowany trener umiejętności społecznych i trener kontroli złości.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w poradniach w Gdańsku, Nowym Dworze Mazowieckim i Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy czerpie z wielu nurtów psychoterapeutycznych, aby jak najlepiej dostosować techniki pracy do potrzeb klienta, wykorzystuje także elementy mindfulness w celu rozbudowania empatii i wrażliwości na siebie i innych, uczy rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje i potrzeby. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów, zaburzeń nastroju, lęku, niskiej samooceny, trudności w relacjach z rówieśnikami i rodziną oraz z osobami chcącymi dzięki terapii pogłębić rozumienie siebie. Pracuje również z osobami LGBTQ+.

W Pracowni prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dzieci od 8 r.ż., młodzieży i młodych dorosłych oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

 

Julita Wasilewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, ŻoliborzPsychoterapeutka, pedagog, seksuolog, prowadząca terapię indywidualną, par oraz rodzin w podejściu psychodynamicznym oraz systemowym. Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńczo - Wychowawcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie  szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA, Studium Terapii Rodziny oraz studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Pracowni Terapii Rozwoju pracując jako ko-terapeuta z parami i rodzinami. 

Od kilkunastu lat pracuje z osobami, które doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji, zmagają się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pomaga osobom, które cierpią z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym lub są w sytuacji kryzysowej (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, zdrada). Ponadto prowadzi terapię par będących w kryzysie oraz pragnących odzyskać poczucie bliskości i intymności. Jako seksuolog pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzenia pożądania, bolesnego współżycia, problemów z akceptacją własnej orientacji seksualnej, strachu przed stosunkiem, nałogowej masturbacji a także z osobami, które chciałyby poznać i zrozumieć swoje potrzeby seksualne.

Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Edyta Wietecha

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz filologię francuską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, w prywatnym Gabinecie Archetypy w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego, gdzie udzielała pomocy psychologicznej studentom zagranicznym. Prowadzi seminaria badające dynamikę kształtowania się tożsamości, poczucia własnej wartości i ich wpływu na relacje.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Pracowni prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych (w tym młodych dorosłych), którzy doświadczają obniżonego nastroju, depresji, zachowań autoagresywnych, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach, zaburzeń osobowości i odżywiania i in.
Na co dzień pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

 

Iwona Zgliczyńska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeutka osób dorosłych pracująca w nurcie Gestalt. Obecnie odbywa 4-letnie całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, posiadającej akredytację EAGT. Ponadto psychodietetyk (ukończone studia podyplomowe SWPS w Warszawie) oraz historyk sztuki (studia magisterskie UKSW w Warszawie).
 
Przez dwie dekady pracowała w kobiecych magazynach i portalach, przeprowadzając wywiady z psychoterapeutami, seksuologami, dietetykami i pisząc teksty o zdrowiu psychicznym oraz zdrowym odżywianiu (m.in. „Dbam o zdrowie, Uroda, Onet.pl, Ohme.pl, She, Marie Claire).
 
Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych terapeutów Gestalt. Regularnie pracuje nad własnym rozwojem w swojej terapii indywidualnej. W Pracowni pracuje z dorosłymi pacjentami indywidualnymi, a w szczególności z osobami z zaburzeniami odżywiania. Wspiera samotnych rodziców i młodych dorosłych oraz osoby dorosłe w kryzysie i pragnące zmiany. Wierzy, że każdy z nas posiada zasoby, by jego życie stało się bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe.

 

Barbara Kocka

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

W Pracowni zajmuje się szeroko rozumianą administracją. W swojej pracy dba o to, by wszystkie zgłaszające się do nas osoby poczuły się zaopiekowane i mogły uzyskać potrzebną dla siebie pomoc.

 

O nas 

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i trenerów. W swojej pracy czerpiemy z różnych kierunków psychoterapeutycznych, w tym przede wszystkim z podejścia humanistycznego, psychodynamicznego oraz psychoanalitycznego.

Uznajemy, że wiedza o tym, co stanowi problem i jakie są jego rozwiązania, znajduje się w kliencie, a rolą terapeuty jest jedynie pomoc w dotarciu do naturalnego potencjału osoby zgłaszającej się po pomoc. Wierzymy, że podążanie za klientem przy jednoczesnym głębokim przymierzu terapeutycznym, empatii i akceptacji jest głównym czynnikiem leczącym w terapii. Naszym celem jest nieustanne zbliżanie pacjenta do samego siebie, do wewnętrznego całościowego i świadomego doświadczania swojej osoby w tu i teraz. Jesteśmy przekonani, że człowiek to coś więcej niż suma poszczególnych części, to złożona istota, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe przenikają się wzajemnie tworząc niepowtarzalną całość. 

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.