Nasz zespół

Agnieszka Błachocińska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Aktualnie na ostatnim roku czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku szkolącym rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jako psycholog pracuje od 2005 roku. Podczas wieloletniej pracy na Oddziale Rehabilitacyjnym w Uzdrowisku pracowała z osobami przewlekle chorymi somatycznie. Przez ostatnie dziesięć lat była zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną oraz terapią dzieci i młodzieży. Posiada bogate doświadczenie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera. Pracując w Komitecie Ochrony Praw Dziecka prowadziła terapię indywidualną ofiar przemocy, osób współuzależnionych, a także osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. W Pracowni prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin. Pracuje również z osobami dorosłymi.

 

Martyna Jankowska

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka.

Obecnie odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi oraz trudnościami o podłożu emocjonalnym a także ich rodzinami pracuje od 2009 roku. Doświadczenie zdobywała między innymi w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na ul. Koszykowej w Warszawie. Przeprowadza diagnozę oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (współpracowała m. in. z Ośrodkiem Terapii Sotis i NZOZ Poradnią dla Osób z Autyzmem „Krasnal”). W zakresie indywidualnej oraz grupowej pracy z dorosłymi ukończyła staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Aktualnie związana z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną i Ośrodkiem Terapii Przystań Szkraba w Warszawie oraz z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na ul. Sobieskiego (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii), gdzie pracuje z młodymi dorosłymi.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując elementy podejścia systemowego. Swoją pracę psychoerapeutyczną poddaje stałej superwizji. W Pracowni prowadzi konsultacje dzieci, młodzieży oraz rodzin. Pracuje również z osobami dorosłymi.

 

Ewa Linowska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej organizowanego przez prof. Barbarę Tryjarską oraz Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus.

Staże kliniczne odbywała na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz pedagogiczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte w placówkach prywatnych, oświatowych oraz organizacjach pozarządowych.

Członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Członek zarządu Fundacji Poliklinika Korczakowska. W Pracowni prowadzi konsultacje oraz terapię dzieci (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin.

Pracuje w podejściu psychoanalitycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

 

Olga Piekarska - Piotrowicz

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, ŻoliborzAbsolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada również wykształcenie prawnicze uzyskane na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - atestowanym i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przez ostatnie lata uczestniczyła w różnych szkoleniach uzupełniających i warsztatach z zakresu psychoterapii oraz pracy nad sobą (w szczególności psychoterapii psychodynamicznej oraz treningach interpersonalnych, terapeutycznych, zachowań asertywnych i in.). Jest certyfikowanym przez Familylab Polska oraz Familylab Association trenerem - prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców i opiekunów. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Nerwic warszawskiej Przychodni Lekarskiej WAT.

Założycielka Pracowni. Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mieszka w Warszawie. Jest mężatką, matką trójki dzieci.

 

Marta Ruzik

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ze specjalizacją Psychoterapia i Psychologia kliniczna dziecka), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Ukończyła także studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym UW.

Skończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - atestowanym i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Większość jej doświadczeń zawodowych wiąże się z pracą terapeutyczną (indywidualną i grupową) z dziećmi oraz z ich rodzicami z różnych środowisk wychowawczych. Pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami m.in. na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci. Bliska jest jej również problematyka dziecka przewlekle chorego oraz doświadczającego trudności w relacjach z innymi. Posiada doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej oraz w pracy z ofiarami przemocy a także prowadzenia dziecięcej grupy terapeutycznej oraz grup wspierania rozwoju. Obecnie pracuje w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. A. Fredry w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu ASLAN.

W Pracowni prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, terapię dzieci i młodzieży. Pozostaje pod stałą opieką superwizyjną.

 

Aktualnie nie przyjmuje nowych pacjentów z powodu urlopu macierzyńskiego

 

Julita Wasilewska

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Opiekuńczo - Wychowawcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie  szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA, Studium Terapii Rodziny. Przez ostatnie lata uczestniczyła w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach mających na celu szersze rozumienie procesów zachodzących w relacji terapeutycznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staż psychoterapeutyczny w Pracowni Terapii Rozwoju pracując jako ko-terapeuta z parami i rodzinami.

Od kilku lat prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych, psychoterapię par i rodzin w gabinecie jak i  online. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji, zmagają się z uczuciem osamotnienia, odrzucenia i lęku, mają obniżone poczucie własnej wartości. Pomaga pokonywać trudności osobom z rodzin dysfunkcyjnych, a także wszystkim tym, którzy chcą żyć w większej równowadze ze sobą i chcieliby pracować nad rozwojem osobistym. Pomaga także osobom, które cierpią z powodu silnego stresu w życiu osobistym i zawodowym lub są w sytuacji kryzysowej (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby). Ponadto prowadzi terapię par i rodzin będących w kryzysie.

Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Paweł Wojciechowski

psychoterapeuta, psycholog Warszawa Bemowo, Bielany, Żoliborz

Psychoterapeuta odbywający szkolenie w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w programach rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywał w ambulatorium i na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem i coachem Akademii TROP rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 10 lat współpracuje z klientem biznesowym.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystuje elementy interpersonalne i egzystencjalne. W psychoterapii indywidualnej i grupowej prowadzi pacjentów zgłaszających problemy dotyczące braku pewności siebie, depresji, lęku, regulacji afektu, szerokiego spektrum uzależnień i innych.

Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W październiku 2018 roku ukazała się jego książka „Światy Zastępcze. Samotność wobec kultury” (wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne). Opublikował zbiór poezji „Cisza jest w moim życiu” (LSW 2014).

Jest żonaty, ma syna.

 

Barbara Suchańska - os. współpracująca

psycholog, psychoterapeuta Warszawa Bielany, Żoliborz, BemowoAbsolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje psychoterapia oraz terapia rodzin i małżeństw) i Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła również 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym prowadzony przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii INTRA w Warszawie oraz szkolenie z mediacji rodzinnych organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie. Jest w trakcie 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym prowadzonego przez Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkinią nadzwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Współpracowała z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Obecnie pracuje również w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz mediacje rodzinne.

Swoją pracę poddaje regularnej indywidualnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapi Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przyjmuje na Powiślu.

 

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2016 Pracownia Psychologiczna Nurty
projekt i wykonanie: Webastyczny.pl

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.