AKTUALNOŚCI

Diagnoza spektrum autyzmu

Jeżeli mają Państwo wątpliwości na temat diagnozy swojego dziecka albo własnej lub jeśli czujecie niepokój w związku z niektórymi trudnościami dziecka bądź własnymi w obszarze funkcjonowania społecznego ,nawiązywania relacji - zapraszamy do kontaktu.
Diagnozę narzędziem ADOS-2 przeprowadza certyfikowany diagnosta - Anna Chojnowska

 

                                                                                                                                                         

ADOS-2 to protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i u dorosłych.

W ADOS nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), ale oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

Badanie trwa 40-60 minut. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności i w zależności od wieku bawi się wspólnie z dzieckiem, rozmawia z dorosłym. Podczas badania z małymi dziećmi w pokoju zawsze obecny jest rodzic lub opiekun. W koszt badania jest wliczona końcowa, pisemna opinia sporządzana przez specjalistę prowadzącego diagnozę.

Przeprowadzenie samego badania ADOS-2 może być przydatne m.in. dla dorosłych osób, które podejrzewają u siebie autyzm/zespół Aspergera oraz dla rodziców dzieci, którzy chcieliby rozpocząć wstępną diagnostykę w kierunku zaburzeń ze spektrum. 

Rezultaty badania ADOS-2 – wyniki sporządzone w formie opinii od psychologa – stanowią konkretną, zweryfikowaną informację, czy i jakie objawy ze spektrum autyzmu występują u Pacjenta/ki oraz czy posiadane przez niego/nią umiejętności są zgodne z normami dla danej
grupy wiekowej. Jeżeli psycholog-diagnosta stwierdzi u osoby badanej istotne odchylenia od owej normy po przeprowadzeniu badania ADOS-2, wyniki takie są poważną przesłanką do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Aby zgodnie z najwyższymi standardami postawić “pewną” diagnozę ASD, badanie ADOS-em powinno być potwierdzone także przez lekarza psychiatrę.

 

Badanie ADOS-2:

1. Konsultacja 
2. Spotkanie diagnostyczne 
3. Omówienie 

Cena: 900 zł