SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Bezpłatna diagnoza

W związku z rozpoczęciem realizacji programu "Diagnoza dysfunkcji szkolnych i zaburzeń uwagi słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym" placówka Tomatis zaprasza rodziców wraz z dziećmi na BEZPŁATNE konsultacje i badania z wykorzystaniem metody Tomatisa, przeprowadzane przez specjalistów w Warszawie, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku i wielu innych miastach w Polsce.

Diagnoza lateralizacji słuchowej, testy uwagi  oraz selektywności słuchowej są kluczowym elementem badań nad dziećmi, u których obserwujemy takie problemy, jak:

- podwyższone napięcie i stany lękowe

- problemy z koncentracją i uwagą

- trudności szkolne i fobie szkolne

- dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą

- dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

- kłopoty z orientacją przestrzenną

- złe samopoczucie - niska samoocena

- wady wymowy

- zakłócenia językowe

- zaburzenia afektywne

- zakłócenia psychomotoryczne

- trudności z nauką języków

- trudności w relacjach dziecko-rodzic

- problemy w rodzinach adopcyjnych

- zaburzenia emocjonalne

Postawienie właściwej diagnozy pozwala wskazać właściwe procedury postępowania z dzieckiem oraz określić jego potrzeby. Diagnoza jest także niezwykle cennym narzędziem dla pedagogów, psychologów oraz terapeutów pracujących z dziećmi dotkniętymi tymi zaburzeniami.

W celu umówienia się na wizytę należy skorzystać z możliwości kontaktu podanych na końcu tej wiadomości. Ilość miejsc w ramach programu jest ograniczona.

Wczesna Interwencja Terapeutyczna Warszawa - Kraków - Gdańsk

www.tomatis.warszawa.pl

terapia@logopeda-warszawa.pl tel. 604 28 81 11