Dla dorosłych

Pomoc dla dorosłych to pomoc osobom pełnoletnim, które zmagają się z trudnościami osobistymi, zawodowymi lub rodzinnymi lub czują, że ich dotychczasowe relacje nie są satysfakcjonujące. Naszą ofertę kierujemy również do tych osób, które chciałyby lepiej poznać siebie, by móc w pełni korzystać z własnych zasobów i czerpać satysfakcję w kontakcie z drugim człowiekiem. Oprócz konsultacji i psychoterapii indywidualnej w naszej ofercie znajduje się również coaching oraz warsztaty rozwoju osobistego, w trakcie których nasi trenerzy pokazują m.in. jak poradzić sobie ze stresem, jak rozbudzić swoją kreatywność, jak być asertywnym, jak odnaleźć w sobie prawdziwą kobiecości czy męskość.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja to pierwsze spotkanie z psychologiem, które służy określeniu i zrozumieniu problemu zgłaszającej się osoby oraz ustaleniu najodpowiedniejszej formy pomocy. Daje również szansę na wzajemne poznanie się, określenie oczekiwań i mających nastąpić zmian. Konsultacja obejmuje zwykle od jednego do trzech spotkań. Może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego określającego m.in. cele, zasady terapii i jej częstotliwość lub propozycją skorzystania z innego rodzaju pomocy (np. konsultacja psychiatryczna, pomoc psychologiczna, warsztaty).

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 x w tygodniu

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to krótkotrwała, doraźna pomoc skoncentrowana na konkretnym celu.
Może polegać na:
- udzieleniu informacji lub porady w pojedynczej sprawie (np. w podjęciu ważnej decyzji, w wyborze ścieżki zawodowej, w wychowywaniu dzieci).
- udzieleniu wsparcia osobie znajdującej się w sytuacji kryzysu psychologicznego wywołanego zmianą życiową, stratą, żałobą lub innym nagłym wydarzeniem, które zaburzyło poczucie sprawstwa
i bezpieczeństwa. Służy odzyskaniu równowagi, spokoju i poczucia kontroli nad własnym życiem.
- podjęciu interwencji kryzysowej, często wykraczającej poza obszar oddziaływań psychologicznych
i wymagającej sięgnięcia po narzędzia o charakterze socjalnym, prawnym lub medycznym.
Do najczęstszych sytuacji wymagających tego rodzaju interwencji należy przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna, doświadczana przez osobę dorosłą lub dziecko.
Pomoc psychologiczna może zostać przekształcona w inny rodzaj pomocy, np. w psychoterapię.

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 x w tygodniu

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które chcą lepiej poznać siebie, swoje uczucia, myśli, zachowania, potrzeby. Pozwala zrozumieć własne nie zawsze świadome motywacje, wewnętrzne konflikty i wzorce nawiązywania relacji z innymi. Często służy również powrotowi do takich wydarzeń z przeszłości, które przez to, że pozostały niezrozumiane, wyrzucone poza obszar świadomości czy nie w pełni przeżyte wciąż wpływają na obecne funkcjonowanie czyniąc je niesatysfakcjonującym i nierzadko bolesnym.

Psychoterapia seksuologiczna

Psychoterapia seksuologiczna przeznaczona jest dla osób, które doświadczają rozmaitych trudności związanych z seksualnością i jej różnymi obszarami: życiem seksualnym, potrzebami seksualnymi a także relacjami z innymi ludźmi i uczuciami względem nich. Pomaga osobom cierpiącym z powodu zaburzenia pożądania, bolesnego współżycia, problemów z akceptacją własnej orientacji seksualnej, strachu przed stosunkiem, nałogowej masturbacji i in.

Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa koncentruje się na konkretnym problemie, objawie czy dylemacie i służy wprowadzeniu zmiany w tym obszarze, którego dotyczy ta trudność. Trwa zwykle od kilku miesięcy do roku.

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa służy przede wszystkim lepszemu poznaniu i zrozumieniu siebie, zmierzeniu się z od dawna obecnymi w życiu trudnościami oraz wprowadzeniu głębszych zmian
w różnych obszarach życia. Czas jej trwania jest nieokreślony i zależy od specyfiki zgłaszanych problemów.

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł
Przewidywana częstotliwość spotkań - 1 lub 2 x w tygodniu

Coaching

Coaching skierowany jest do klientów indywidualnych, a także firm i instytucji publicznych.

Podczas spotkań coachingowych wspólnie z coachem określona zostaje droga prowadząca do osiągnięcia celów klienta oraz - poprzez aktywowanie czynników wspierających cele – umożliwione zostaje ich osiągnięcie.

W prowadzonym przez nas coachingu wykorzystywany jest sposób pracy oparty na doświadczaniu TU i TERAZ  oraz wzajemnej uważności. Autentyczna wzajemna relacja staje się w tym ujęciu intersubiektywnym obszarem umożliwiającym zrozumienie przez klienta czynników wspierających własny potencjał. Znajomość tych czynników pomaga w określaniu i osiąganiu celów coachingowych. Nierzadko ten rodzaj doświadczenia siebie w relacji jest pierwszym takim doświadczeniem klienta.

Coaching trwa zwykle od 6 do 8 sesji.

Czas trwania spotkania: 50 min
Cena: 190 zł dla klientów indywidualnych

Zapraszamy w przypadku:

 • obniżonego nastroju, zniechęcenia, bezsilności;
 • poczucia zagubienia, pustki, niespełnienia;
 • trudności w relacjach interpersonalnych / związkach partnerskich;
 • doświadczania nadmiernego stresu i jego skutków;
 • trudności z podejmowaniem decyzji, realizacją własnych potrzeb;
 • braku pewności siebie, samokrytycyzmu, nieadekwatnej samooceny;
 • problemów z własną niezależnością i asertywnością;
 • dolegliwości somatycznych, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego;
 • chęci poznania siebie i rozwinięcia swoich możliwości;
 • lęku;
 • nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości;
 • zaburzeń jedzenia;
 • innych problemów natury psychicznej.

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.