Polityka prywatności Pracowni Nurty

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Olga Piekarska-Piotrowicz prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Psychoterapii Olga Piekarska-Piotrowicz przy ul. Barcickiej 27, 01-839 Warszawa, tel.: 692 833 912, adres e-mail: pracownia@pracownia-nurty.pl, dalej zwana „Administratorem”.

2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest realizacja świadczonych Państwu usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. Jako Administrator przetwarzam dane osobowe również w celu spełnienia nałożonych na mnie obowiązków prawnych (przykładowo związanych z rozliczeniami  podatkowymi). Podstawą do zbierania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz treść ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a)

3. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą ponadto przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w moim imieniu: podmiotom zapewniających mi obsługę IT oraz obsługę księgową.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenie przeze mnie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. W przypadku niepodania danych osobowych pomoc ta nie będzie mogła być zrealizowana.

6. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.  

ul. Barcicka 27, 01-839 Warszawa, Bielany

Logo Karty Dużej RodzinyWszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Pracownia Psychologiczna Nurty

Ta strona korzysta z plików cookie do poprawnego funkcjonowania i usługi Google Analytics.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Nasza Polityka Prywatności.